بانوان زنجان مهمان «ماه بانو»

«ماه بانو» با همكاری رادیو فرهنگ‌و رادیوهای استانی این هفته 22 تیر به معرفی زنان توانمند زنجان در حوزه های مختلف اختصاص دارد.

1403/04/20
|
14:46

برنامه « ماه بانو» مجله ای رادیویی ست كه به توانمندی های زنان ایران زمین و سبك زندگی آنان در عرصه های علمی، فرهنگی، ورزشی و دفاع مقدس می‌پردازد.این برنامه جمعه این هفته با همكاری مركز زنجان روانه آنتن می شود و در آن از توانمندی زنان این خطه از سرزمین پهناورمان سخن به میان می آید.ماه بانو جمعه ها ساعت 8 صبح با همكاری رادیوهای استانی از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

دسترسی سریع