بررسی «فرهنگ رانندگی »در «خیابان فرهنگ»

برنامه «خیابان فرهنگ» پنجشنبه، 10 خرداد از شنوندگان میخواهد تا درباره رانندگی خود به یك سوال پاسخ دهند.

1403/03/09
|
14:41

در این برنامه از شنودگان درخواست می شود كه در قالب پیامك و تماس تلفنی بگویند آیا كودكان كوچك را در جلوی خودرو و در بغل راننده در حین رانندگی می نشانند یا خیر؟
تهیه كننده این برنامه از مردم می خواهد با پاسخ به این سوال شنوندگان را با یكی از قوانین راهنمایی و رانندگی كه برای امنیت كودكان و دیگر سرنشینان خودرو در حین رانندگی است آشنا كند و رانندگان احتیاط بیشتری در رانندگی داشته باشند .برنامه« خیابان فرهنگ» پنجشنبه ها از ساعت6 صبح به تهیه كنندگی مرتضی اسد امرجی گویندگی سید دانیال معنوی و همراهی فاطمه اسحاق تبار، نگین خواجه نصیر و حمید پارسا در بخش های مختلف این برنامه روی موج اف ام ردیف106 مگاهرتز از رادبو فرهنگ پخش می شود.

دسترسی سریع