شبکه رادیویی نمایش: پرنیان تخیل و تفکر

با راه اندازی شبکه استان (تهران) دو برنامه نمایشی نیز از این شبکه پخش شد، که تهیه و تولید آن را خود شبکه استان بر عهده داشت. (یکی سریال شب استان و دیگری نمایش هفته). پس از شبکه استان شبکه دو صدا شروع به پخش برنامه نمایشی پرده دوم کرد که از تولیدهای گروه نمایش بود. سپس با پخش برنامه های شبکه جوان، ضرورت نمایشنامه هایی برای جوانان احساس شد و این مهم نیز بر عهده گروه نمایش گذاشته شد .این گروه در سال 1378 به اداره کل تبدیل شد و در سال 1386نیز به مرکز هنرهای نمایشی رادیو تغییر نام داد .اکنون پس از گذشت چند سال از گسترش این واحد، کادر سابق برنامه سازی با تلاش و دقت کافی در به کار گرفتن نیروهای جوان، مستعد و خلاق به گسترش نیروهای نویسنده و برنامه ساز خود اقدام کرده است و بدین سان برنامه های نمایشی شش شبکه را تهیه و تولید می کنند.

با وجود پخش نمایش از شبکه های مختلف رادیویی بر اساس احساس نیاز مخاطبین و درخواست هنرمندان در تاریخ 6 تیرماه 1390 شبکه رادیویی نمایش توسط سید عزت اله ضرغامی رئیس وقت سازمان صدا و سیما افتتاح گردید که به صورت شبانه روزی نمایش رادیویی و برنامه های مرتبط با نمایش را تولید و پخش می کند.

اطلاعات

ارتباط با شبکه
تاریخ افتتاح : تيرماه 1390
شماره تماس روابط عمومي : 33913366
سامانه پیامک : 3000089
پست الكترونيك : namayesh[Dot]radio[at]gmail[Dot]com
اطلاعات آنتن
زمان پخش:24 ساعت
موج اف ام:ردیف 107.5

خدمات