شبکه رادیویی تهران: صدای پایتخت، صدای همدلی

شبکه‌ رادیویی تهران در 12 آذر سال 73 رسماً و با مدیریت آقای حسن خجسته کار خود را شروع کرد.

در آغاز و با در نظر گرفتن سبک زندگی مردم پایتخت، ریتم برنامه‌ها از شتاب خوبی برخوردار بود،

که همچنان این ریتم حفظ و حتی سرعت بیشتری یافته است.

بعد از آقای خجسته به ترتیب حرمی، مشائی، گیل‌آبادی ،خانم احمدی، جهانی، ضیاء آذری و سعید معدن کن مدیریت رادیو را برعهده داشتند.

و هم اکنون نیز آقای حمیدرضا صحراگرد مدیریت این شبکه رادیویی را بر عهده دارد.

شبکه رادیویی تهران به لحاظ رویکردهای برنامه سازی در سازمان، چشم انداز افق رسانه،

و همچنین ماموریت و اهداف شبکه براساس 4 محور اصلی برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری و

شعار سال فعالیت‌های خود را طی سال‌‌های اخیر طراحی و اجرا نموده است.

اطلاعات

ارتباط با شبکه
تاریخ افتتاح : 1 شهريور 1372
پست الکترونیک : radiotehran[at]irib[Dot]ir
شماره تماس روابط عمومي : 22652488
سامانه پيامك : 3-30000951
درصد پوشش جمعيتي: : 72/82
اطلاعات آنتن
زمان پخش:24 ساعته
موج اف ام:ردیف 94
موج ای ام:ردیف 1332

خدمات