شبکه رادیویی فرهنگ : صدای آیین ها و هنرها

هفتاد و هفت سال پیش، در روز چهارم اردیبهشت سال 1319 رادیو به طور رسمی کار خود را در ایران آغاز کرد و مدتی پس از آن، فعالیت کانال دوم نیز شروع شد .

در سال 1332 مقرر شد مذاکرات علنی مجلس از رادیو پخش شود .از اول اردیبهشت 1378 کانال دو رادیو به «رادیو فرهنگ» تغییر نام داد و فعالیت تخصصی آن به

حوزه‌ی فرهنگ و هنر اختصاص یافت .ضمن آنکه یکی از  ماموریت های رادیو فرهنگ پخش مستقیم مذاکرات علنی مجلس شورای اسلامی است.

 

اطلاعات

ارتباط با شبکه
تاریخ افتتاح : 1376
شماره تماس روابط عمومي : 22652340-22167860
سامانه پیامک : 30000558
پست الكترونيك : radiofarhang[at]irib[Dot]ir
درصد پوشش جمعيتي: : 11/67
اطلاعات آنتن
زمان پخش:۲۴ ساعته
موج اف ام:ردیف 106
موج ای ام:ردیف 585

خدمات