شبکه رادیویی جوان: شنیده می شوید

اولویت ها و محور هایی که شبکه ی جوان بر آنها متمرکز است، کدامند؟

۱. تشریح فضای اشتغال دولتی و نیاز کشور به کوچک سازی دولت و تشویق جوانان کار آفرینی و خود اشتغالی

۲. تشریح نیاز کشور به حضور سازنده ی جوانان مولد در بخش خصوص و عواید غیر قابل قیاس این حضور با حضور در بخش دولتی.

۳. تشویق جوانان به کشف و اتکا به استعداد های خود و درک جایگاه توانایی های علمی، فرهنگی و دینی جوان ایرانی در تحقق اهداف اقتصادی کشور‌.

۴. پیگیری مطالبات جوانان فعال در عرصه ی تولید و اقتصاد دانش بنیان از مسئولین عالی رتبه ی کشور درجهت توسعه ی بازار ملی، منطقه ای و جهانی محصولات دانش بنیان با در نظر گرفتن سطح سلایق مشتری غیر ایرانی

 

اطلاعات

ارتباط با شبکه
تاریخ افتتاح : 4 اسفند 1375
شماره تماس روابط عمومي : 22040000
سامانه پیامک : 30000881
پست الكترونيك : radiojavan[at]irib[Dot]ir
درصد پوشش جمعيتي: : 77/91
اطلاعات آنتن
زمان پخش:۲۴ ساعته
موج اف ام:ردیف 88

خدمات