نشست صمیمانه معاون صدا با روابط عمومی شبكه های رادیویی

علی بخشی زاده در نشست صمیمانه با روابط عمومی شبكه های رادیویی تصریح كرد: وظیفه روابط عمومی در رسانه ملی به لحاظ گستردگی این رسانه، سنگین تر از وظایف این واحد در دستگاههای دیگر است. همچنین روابط عمومی رسانه ملی پل راهبردی برنامه سازان است.

1402/12/28
|
20:51
دسترسی سریع