معرفی نامزدهای دریافت جایزه در بخش ویژه سومین جشنواره پژواك

نامزدهای دریافت جایزه در شش بخش ویژه جشنواره پژواك معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره ملی مستند رادیویی، پژواك ، هیات داوران پس از برگزاری نشست نهایی برنامه های نامزد دریافت جایزه در موضوعات مختلف بخش ویژه جشنواره را معرفی كردند .

1403/02/11
|
09:36

گفتنی است نامزدهای موضوع عملیات تنبیهی وعده صادق پس از پایان داروی اعلام می شوند .


نامزدهای دریافت جایزه بخش شعار سال

ردیف شبكه عنوان اثر نام نام خانوادگی
1 مركز فارس بر-انجیر خدایار رنجبر
2 رادیو ایران خاص باشید متین السادات فیروزی
3 مركز خراسان جنوبی گلچین مهدی امیرآبادی زاده
4 مركز كیش مزرعه ماهی راحله اكبری
نامزدهای دریافت جایزه بخش مشاركت اجتماعی
ردیف شبكه عنوان اثر نام نام خانوادگی
1 رادیو معارف انتخابات عبدالله راضی
2 مركز اصفهان بازخوانی لیلا عسكری
3 مركز خراسان جنوبی نماینده ی آقا فاطمه زهرا روزی
نامزدهای دریافت جایزه بخش پهلوی از ظهور تا سقوط
ردیف شبكه عنوان اثر نام نام خانوادگی
1 رادیو پیام اینجا لندن ساعت دقیقا 12 نیمه شب مریم دشتبان
2 رادیو معارف خط پایان محسن مومنی
3 رادیو فرهنگ رضاشاه از ظهور تا سقوط سیدحامد موسوی
4 رادیو ایران مستند ایران-325روز مریم هدیه لو

دسترسی سریع