معرفی نامزدهای دریافت جایزه در بخش مردمی سومین جشنواره پژواك

نامزدهای دریافت جایزه در بخش مردمی جشنواره پژواك معرفی شدند. به گزارش ستاد خبری سومین جشنواره ملی مستند رادیویی، پژواك ، هیات داوران پس از برگزاری نشست نهایی برنامه های نامزد دریافت جایزه در موضوعات مختلف بخش مردمی جشنواره را معرفی كردند.

1403/02/11
|
09:37


نامزدهای دریافت جایزه در بخش پادپخش
ردیف عنوان اثر نام تهیه كننده نام خانوادگی تهیه كننده
1 اینجا،خط مقدم سید علیرضا ابراهیمی جاوید
2 پدر راضیه مرادی
3 سقوط هیتلر از دیدگاه مدیریت مجید موسوی
4 غصه ها قصه میشوند... آرزو محرومی نوش آبادی
5 من فاطمه هستم سعید غزنوی
نامزدهای دریافت جایزه در بخش گزارشی
شبكه عنوان اثر نام تهیه كننده نام خانوادگی تهیه كننده
1 امیر آتش سجاد باغ شیخی
2 ایران،خاك عاشقان آرزو محرومی نوش آبادی
3 تقلا یاسمن سرلك
4 ره آورد شهربانو شعبانپور
5 نشان افتخار سعید غزنوی
نامزدهای دریافت جایزه در بخش روایی
شبكه عنوان اثر نام تهیه كننده نام خانوادگی تهیه كننده
1 آخِر مجلس نونا معظمی گودرزی
2 خ مثل خواندن یاسمن نادعلی
3 شوق زندگی محمدامین امیدیان

دسترسی سریع