پیشنهاد رئیس صدا و سیما به جشنواره پژواك

جایزه ای با موضوع پیشرفت ایران اسلامی پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما به بیان یك پیشنهاد به جشنواره رادیویی پژواك گفت: پیشنهاد می كنم جایزه ای با موضوع پیشرفت ایران اسلامی در جشنواره مستند رادیویی در نظر گرفته شود.

1402/02/19
|
12:13

بخش پایانی مراسم دومین جشنواره رادیویی پژواك با سخنرانی پیمان جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما همراه بود. وی در ابتدای سخنانش گفت: برای من یك افتخار است كه توفیق داشته ام، سه بار در جمع اهالی رادیو باشم. امیدوارم این جمع صمیمی، گرم‌تر باقی بماند. رادیو خودش به تنهایی موضوعی است برای ساخت مستندهای فراوان. ما لحظات شیرینی را در رادیو تجربه كردیم. در و دیوار و استودیوها و ساختمان شهدای رادیو برای ما افتخار است و همه اینها می تواند موضوع تولید یك مستند فاخر باشد.
مستند یعنی عمیق دیدن
جبلی با بیان اینكه رویكرد اصلی رسانه دیدن، شنیدن و به سمع رساندن است، افزود: اگر موضوع دیدن و نمایش دادن باشد، مستند یعنی عمیق دیدن. اگر مستند رادیویی باشد، كارش سخت تر است. لذا كار رادیو سخت تر از تلویزیون و مستندسازی در این رسانه دشوارتر است. اگر تولید و ساخت مستند رادیویی سخت تر از تولید مستند در تلویزیون است، ساخت مستند رادیویی در مراكز استانها سخت تر از تهران است.
رئیس سازمان صدا و سیما با اشاره به اینكه همه زحماتی كه كشیده شده قابل توجه است، اما آنچه كه باید دیده شود چه در تلویزیون و چه در رادیو، هنوز به طور كامل دیده نشده است. افزود: یادگاران حماسه همچون شهید احمد كاظمی، تك تك اینها موضوع ساخت مستند هستند. این یادگاران حماسه، هنرمندانی هستند كه با جان و خون خود به تاریخ و جغرافیای ما معنا دادند؛ تك تك این موضوعات مستلزم ساخت مستند هستند. ما چقدر این افراد را درك كرده ایم.

جایزه ای با موضوع پیشرفت ایران اسلامی در نظر گرفته شود
جبلی در ادامه صحبت هایش خاطرنشان كرد: از ایثارگری و شجاعت این بزرگان (یادگاران حماسه) شاید بتوان ده ها هزار مستند ساخت. اگر قهرمانان دفاع مقدس جوانان 20 تا 30 ساله ای بودند كه حماسه دفاع مقدس را رقم زدند، فرزندان آنها در سال های بعد حماسه های دیگری از جنس پیشرفت و صنعت هسته ای كشور را رقم زدند. صنعت هسته ای كشور حاصل كار فرزندان و دانشمندان این عزیزان است. صنایع دفاعی كشور و حوزه های مختلف در نانو تكنولوژی و ... از جمله موضوعات مهم برای ساخت مستند هستند. پیشنهاد می كنم جایزه ای با موضوع پیشرفت ایران اسلامی در جشنواره مستند رادیویی در نظر گرفته شود.
افتخارات باید به سمع و نظر مردم و دنیا برسد
رئیس صدا و سیما تصریح كرد: خیلی كار داریم كه به دنیا و نسل جوان نشان دهیم كه چه افتخاراتی را این عزیزان رقم زده اند تا فرزندان نسبت به آینده امیدوار شوند، چرا كه دشمنان می خواهند جوانان ما را نسبت به آینده نا امید كنند. افتخارات باید به سمع و نظر مردم و دنیا برسد. یكی از وظایف و رسالت های مستند به تصویر كشیدن و روایت كردن این پیشرفت های بزرگ تاریخ پر افتخار ماست. تاریخ معاصر و پر افتخار كشور ما بعد از انقلاب و تاریخ پرعبرت قبل از پیروزی انقلاب را باید به تصویر كشید و بیان كرد در فضای آزادی و استقلال از چه نعمتی برخورداریم.
جبلی با تاكید بر اینكه ثبت افتخارات و پیشرفت ها از جمله رسالت های مستندسازان و هنرمندان رسانه ملی است، افزود: نگارش درست تاریخ، ثبت تاریخ معاصر، ثبت افتخارات و پیشرفت ها از جمله رسالت های مستندسازان توانمند كه در این رقابت سنگین شركت كنند. امیدوارم خداوند به همه توفیق عنایت كند و بتوانیم آینه ای برای ثبت و انعكاس افتخارات قابل عرضه برای نسل های آینده باشیم.
در پایان یاد و خاطره همكار عزیزمان، مدیر فقید رادیو سلامت زنده یاد خانم دكتر اعتماد سعید را گرامی می دارم.
انتهای پیام./

دسترسی سریع