علیرضا مقصودی، مدیر شبكه رادیویی جوان مستند رادیویی سهل و ممتنع است

این جنس رادیویی سهل و ممتنع است كه دیگر ابزار‌های تصویر و گروه‌های برنامه سازی را نمی‌خواهد و از جهت دیگر سخت است، لذا باید با صدا، افكت، با سكوت و با یك گفتگو یا بدون آن كار را پیش ببرد.

1402/02/18
|
12:07

علیرضا مقصودی، مدیر شبكه رادیو جوان در رابطه با جشنواره ملی مستند رادیویی پژواك گفت: رادیو تا قبل از سال گذشته، نوع جشنواره‌های كه برگزار می‌كرد جشنواره‌های بین المللی با قالب‌های مختلف بود. یعنی قالب‌های تركیبی، گفتگو محور و مستند داشته ایم. قالب مستند، یك قالب واقعی‌است و بیان واقعیت هاست، به نوعی تاریخ واقعی نیز حساب می‌شود و متأسفانه كمی در سنوات گذشته مغفول واقع شده بود.
مدیر شبكه رادیویی جوان اضافه كرد: از این جهت معاونت صدا روی این قالب برنامه سازی كه انواع مختلفی دارد، یك سرمایه گذاری مشخصی كرده است. به همین جهت تصمیم معاونت صدا بر این بوده كه جشنواره بین المللی خودش را به سمت مستند ببرد.
مقصودی درباره ساخت مستند رادیویی توضیح داد: مستند‌هایی در معاونت صدا، شبكه‌های سراسری و نیز مستند‌هایی در صدای استان‌ها تولید و همچنین مستند‌هایی كه توسط مردم ساخته می‌شود. یك فرد علاقمند می‌تواند با استفاده از یك گوشی یا ضبط صوت، یك موضوع یا شخصی را انتخاب و بر روی آن سرمایه گذاری كند.
وی اضافه كرد: از یك جهت این جنس رادیویی سهل و ممتنع است كه دیگر ابزار‌های تصویر و گروه‌های برنامه سازی را نمی‌خواهد و از جهت دیگر سخت است، لذا باید با صدا، افكت، با سكوت و با یك گفتگو كار را پیش ببرد و حتی یك جا‌هایی گفتگو هم ندارد، بلكه شامل یك روایت خاص است و این كار را سخت می‌كند. همچنین افرادی می‌توانند به این حوزه ورود كنند كه علاقه و سلیقه خوبی داشته باشند.
علیرضا مقصودی خاطرنشان كرد: در بخش مردمی، بعضی از آثار‌های ارسالی از ابتدا حذف می‌شود، لذا مواردی كه مرتبط به ساخت مستند می‌شود رعایت نكردند و از كیفیت خوبی برخوردار نبوده است. مابقی آثار‌ها نیز از كیفیت بالایی برخوردار هستند و در روز دوشنبه اثر برتر مردمی نیز معرفی خواهد شد.
مدیر شبكه رادیویی جوان در رابطه با بخش آراء مردمی یادآور شد: آثار ارسالی كه به صورت ویژه انتخاب شده اند، در نظرسنجی مردمی قرار گرفته است و مردم می‌توانند در این بخش به آثار‌ها رأی خود را ثبت كنند.
مدیر شبكه رادیو جوان در ادامه درباره رسانه رادیو گفت: رادیو یك رسانه گرم، یك خانواده و یك محیطی بدون تكلف است. همین طور كه تئاتر مادر سینماست و به نوعی افرادی از فضای تئاتر وارد حوزه سینما می‌شوند، رادیو نیز مادر رسانه‌های صوتی و تصویری است. كسانی كه در رادیو فعالیت كردند، قطعا درخششان در حوزه سیما و یا سایر مدیوم‌ها كه فعالیت می‌كنند، بیشتر است.
مدیر شبكه رادیویی جوان در رابطه با علاقه خود نسبت به رادیو عنوان كرد: من رادیو را دوست دارم نه به این علت كه مدیر شبكه رادیو جوان هستم، بلكه از این جهت كه رادیو را یك خانواده گرم، نزدیك و با صفا می‌بینم.
وی همچنین در رابطه با فرهنگ ایرانی اسلامی تصریح كرد: بخشندگی و ارتباط‌های از این جنس، در خانواده‌های ایرانی و دوستانی كه در دوران مدرسه تا دوران دانشگاه و تا دوران كاری با آن‌ها ارتباط می‌گیرند، موج می‌زند.
مدیر شبكه رادیویی جوان در پایان افزود: فرهنگ ایرانی اسلامی با بخشندگی، ایثار و از خود گذشتگی تعریف می‌شود. شاید اگر در یك جا‌هایی این مبحث را یك حلقه مفقوده می‌بینیم، بخاطر این است كه خیلی از این فرهنگ فاصله گرفته ایم.
انتهای پیام

دسترسی سریع