چاپك سازی شبكه‌های رادیویی

معاون صدای رسانه ملی درباره اجرای سند تحول در معاونت صدا گفت: اگرچه آنچنان ساختار رادیو دچار تحول نشده، اما رادیو چست و چابك‌تر شده است.

1402/02/10
|
14:05

علی بخشی‌زاده، معاون صدای رسانه ملی در پاسخ به طرح تحول در معاونت صدا و ادغام گروه‌های مختلف شبكه‌های رادیویی گفت: اینكه تا حدودی شبكه‌ها چابك شده، شكی در آن نیست. اما از شبكه‌های رادیویی كم كه نشده، بلكه اضافه شده است. به عنوان مثال قبلاً ایرانصدا یك اپلیكیشن بود، الان تبدیل به شبكه شده است.

بخشی‌زاده ادامه داد: ما مجوز شبكه را از رئیس سازمان صداوسیما گرفته‌ایم. ان‌شالله به مرور هماهنگی‌های فنی‌اش انجام می‌شود. از طرفی، رادیو در این دوره از تحول باید تا حدودی خودش را با سند تحول هماهنگ كند. به تعبیری رادیو چست و چابك‌تر شده است.

معاون صدای رسانه ملی افزود: شاید بعضی از گروه‌ها امكان ادغام را داشته باشند. به عنوان مثال، گروه خانواده زیر مجموعه گروه اجتماعی است. به همین ترتیب به‌راحتی امكان ادغام را دارند. با این حال، آنچنان ساختار رادیو دچار تحول نشده است. به جرات می‌توانم بگویم متناسب‌سازی در رادیو صورت گرفته و با هماهنگی مدیران شبكه و با استفاده از بدنه كارشناسی با حوزه ستاد سازمان به جمع‌بندی رسیدیم.

وی با بیان اینكه قبلاً همه شبكه‌ها قائم مقام نداشت، توضیح داد:، اما در این دوره همه شبكه‌ها قائم مقام دارند. از طرفی یك گروه از نظر كادرسازی ستاره‌دار شد؛ این گروه ستاره‌دار نه‌تن‌ها مدیر گروه دارد، بلكه مدیر گروه به عنوان قائم مقام سازمان هم نقش ایفا می‌كند.

بخشی‌زاده با بیان اینكه این وظیفه در ساختار سازمانی آمد، بیان كرد: یعنی در ضریب حقوقی فرد تاثیر دارد. به تعبیری برای همه شبكه‌ها كادرسازی صورت گرفت و همه شبكه‌های رادیویی دارای قائم مقام شدند؛ بنابراین افراد متناسب با نقش و تجربه‌شان جا‌به‌جا می‌شوند و ما كسی را در رادیو از دست نمی‌دهیم.

دسترسی سریع