جشنواره ها می توانند یك راهبرد رسانه ای باشند جشنواره پژواك تقاطع برنامه ریزی كلان و خرد در حوزه مستندسازی است

علی بخشی زاده، معاون صدای رسانه ملی گفت: جشنواره پژواك تقاطع برنامه ریزی كلان و خرد در حوزه مستندسازی است، جشنواره ها گاهی می توانند یك راهبرد رسانه ای باشند.

1402/01/06
|
14:28

علی بخشی زاده، معاون صدای جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با ستاد خبری دومین جشنواره رادیویی پژواك گفت: با این باور سیاست دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواك را بنا نهاده ایم كه این جشنواره بتواند راهبردی بهینه و مناسب برای برنامه ریزی خرد و كلان رسانه های صداپایه در حوزه مستند سازی باشد.
او در ادامه چنین اظهار داشت:«جشنواره ها، گاه به نام خود وفادار می مانند و در حد یك «جشن» واره برگزار می شوند كه محفلی برای دور هم بودن اعضای آن است، اما ما از ابتدا جشنواره پژواك را فراتر از یك «جشن» دیدیم و آن را راهبردی برای برنامه ریزی كلان و خرد در معاونت صدا، شبكه های استانی و رسانه های صداپایه كشور دانستیم».

بخشی زاده اضافه كرد: «پژواك جشنی ملی است از آنچه همه این رسانه های شنیداری در طول یكسال از افتخارات و همبستگی ملی و راهكارهای امیدآفرین به آینده ایران عزیزمان تولید كرده اند».

معاونت صدای جمهوری اسلامی، به عنوان پرچمدار این حوزه، در طول یكسال گذشته سعی كرده است در حوزه برنامه ریزی خرد، در جدول شبكه های رادیویی گونه مستند رادیویی را با این راهبردها برنامه ریزی كند و از طرفی برای مستندسازی، با موضوعات مهم كشور عزیزمان، برنامه ریزی كلان هم داشته باشد.

معاون صدای رسانه ملی با تاكید بر نگاه راهبردی جشنواره به مسائل مهم كشور اذعان داشت: جشنواره پژواك باعث شده كه هر شبكه رادیویی برنامه ریزی خود را در خصوص پرداخت مستندگونه به مسائل و موضوعات مهم كشور در طول سال داشته باشد و در سطوح كلان تر سازمان صدا و سیما و كشور هم این تاثیر را شاهد باشیم.
این نكته راهبردی نظر سایر دستگاه های دولتی به مقوله مستند رادیویی را جلب كرده است و باعث شده تمایل به پرداختن مستند گونه به موضوعات، در برنامه ریزی راهبردی سایر دستگاه ها هم آغاز شود.

بخشی زاده در پایان، ضمن امیدواری به آینده این گونه برنامه سازی در رسانه های كشور، از نگاه امیدوارانه و خوشبینانه مسئولین برنامه ریز سازمان صدا و سیما قدردانی كرد كه تلاش آنان باعث شده، جشنواره پژواك، تقاطع برنامه ریزی كلان و خرد در حوزه مستندسازی رادیویی شود .

دسترسی سریع