روز شمار قیام كربلا

«روایت رهایی» نام ویژه برنامه ای است كه با محوریت روز شمار محرم و صفرسال 61 از ابتدای محرم تا پایان ماه صفر از رادیو ایران پخش می شود.

1403/04/19
|
14:45

به گزارش شبكه رادیویی ایران، با توجه به اینكه كربلا و محرم نگرش انسان را به زندگی تغییر می دهد و هدف زندگی را عمیق تر می كند و به زندگی معنایی بس عظیم می بخشد «روایت رهایی» نكات مهم این روزهای خاص تاریخ را باز گو می كند.

«روایت رهایی» بر اساس كتاب آیینه كربلا اثر دكتر سنگری تهیه و تولید می شود.

گفتنی است این برنامه به تهیه كنندگی حسین معصومی، قلم مهدی رسولی، اجرای محمد میثم نیك نام از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر هر روز ساعت 4:45 از رادیو ایران پخش می شود

دسترسی سریع