صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

نیمی از جامعه ایرانی کتابخوان هستند و هفته‌ای به طور متوسط 3.7 ساعت کتاب می‌خوانند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت بر اساس پیمایش مصرف فرهنگی ایرانیان که در سال جاری توسط پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات انجام شده جامعه جوان 15 تا 25 ساله نیز به طور متوسط هفته‌ای 3.9 ساعت مطالعه دارند و 70 درصد این بازه جمعیتی، کتاب می‌خوانند.
اقای صالحی افزود اگر به دنبال توسعه فرهنگی هستیم، باید قبول کنیم این گذاره که تنها نیمی از ایرانیان کتاب می‌خوانند، مطلوب نیست و باید ارتقا پیدا کند.
به گفته وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مطابق پژوهش انجام شده، بیشترین سهم از مطالعه متعلق به کتاب‌های رمان و داستان است و پس از آن کتاب‌های دینی قرار دارد.
اقای صالحی افزود این مسئله نشان می‌دهد جریان تولید کتاب‌های دینی طی سال‌های اخیر نتوانسته با مخاطب خود ارتباط برقرار کند.

مرتبط با این خبر