صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

شهر شیراز از میان شهرهای اوز، بم، ری، رفسنجان و شیراز که به مرحله نیمه‌نهایی پایتخت کتاب ایران راه یافته بودند این عنوان را برای سال 99 کسب کرد.

مراسم انتخاب پایتخت کتاب ایران دیروز در کتابخانه ملی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و جمعی از اصحاب قلم و اندیشه برگزار شد.
پایتخت کتاب ایران عنوان طرحی است که بر مبنای آن هر سال شهری به عنوان پایتخت کتاب ایران انتخاب می‌شود.
تاکنون اهواز، نیشابور، بوشهر، کاشان و یزد به عنوان پایتختهای کتاب ایران معرفی شده اند.

مرتبط با این خبر