صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search
دسترسی سریع

رفت در حریم ِ یار، ناگهان به مهمانی
قاسم از شهادت داشت، خاتم ِ سلیمانی

پی نوشت :این اثر کوتاه تقدیم به آقایی که روزها، دلتنگ علمدارند، رهبرا ؛ قاسم از دولت ِ عشقِ تو سلیمانی شد....

#باز_نشر حداکثری

#رادیو
#تلویزیون
#انتقام_سخت
#سردار_سلیمانی
#معاونت_صدای_رسانه_ملی
#روابط_عمومی_معاونت_صدای_رسانه_ملی
#روابط_عمومی_صدای_جمهوری_اسلامی_ایران


@pr_radio
@mahdikoroghlii

مرتبط با این