صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search
دسترسی سریع

فاجعه سینما رکس آبادان 28 مرداد سال 57 اتفاق افتاد و در آن بیش از 600نفر از کسانی که به سینما رفته بودند دچار آتش سوزی شدند.

مرتبط با این